Polityka prywatności i jej zgodność z rozporządzeniem UE RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EZOTERM SP. K.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

W związku z powyższym, informujemy że:

 

 1. Kto jest Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EZOTERM R.KMICIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 6, 20-469 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001046695, REGON 525821325, NIP 9462730370. Z administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: biuro@ezoterm.pl, telefonicznie na numer telefonu: +48 510 520 503 lub listownie na powyższy adres siedziby Spółki.

2. W jakim celu będą przetwarzane podane przez Ciebie dane osobowe?

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy z administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności podatkowych, sprawozdawczych, księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora np. komunikacji z Klientem, w tym odpowiedzi na pytania zgłoszone poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu przez Klienta uzasadnionego jego szczególną sytuacją. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora na cele marketingu bezpośredniego, nie ma obowiązku jego uzasadniania.

 3. Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł stosowną umowę powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności następujące kategorie odbiorców: doradcy prawni i podatkowi, księgowość, obsługa IT, agencje marketingowe, partnerzy logistyczni, podwykonawcy.

 4. Przez jaki czas będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. a) przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z umowy lub
 2. b) przez czas niezbędny do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
 3. c) jeżeli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu przez Pana/Panią.

 5. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych dotycząca przetwarzania danych osobowych przez administratora.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem możliwości odpowiedzi na Twoje pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.

 

 

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 8. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i EOG lub do organizacji międzynarodowej. Niektórzy spośród naszych partnerów np. Google czy Facebook mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG (o ile takie nastąpi), weryfikujemy, aby partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

Polityka prywatności związana z obsługą plików cookie, czyli tzw. ciasteczek.

1. Informacje ogólne.

  1. 1Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
   3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

  2. Informacje w formularzach.

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK) , lub też podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

  3. Informacja o plikach cookies.

   1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  Lista ciasteczek:

  Google.com
  – 1P_JAR
  – ANID
  – APISID
  – HSID
  – NID
  – SAPISID
  – SID
  – SIDCC
  – DV
  – SSID

  Ezoterm.pl
  – quform_session_d8bf0055755fede23e5f39b8a28b18a2
  – vchideactivationmsg_vc11
  – wordpress_d8bf0055755fede23e5f39b8a28b18a2
  – wordpress_d8bf0055755fede23e5f39b8a28b18a2
  – wordpress_logged_in_d8bf0055755fede23e5f39b8a28b18a2
  – wordpress_logged_in_03eea828c36d070fb0638d7
  – wordpress_test_cookie
  – wp-settings-1
  – wp-settings-time-1

  Youtube.com
  – APISID
  – HSID
  – LOGIN_INFO
  – PREF
  – SAPISID
  – SID
  – VISITOR_INFO1_LIVE
  – SSID
  – YSC

  1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
   4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  4. Logi serwera.

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

  5. Udostępnienie danych.

  1. Dane z formularza kontaktowego podlegają udostępnieniu podmiotowi wskazanemu w dziale KONTAKT.
  2. Dane z formularza mogą być przetwarzane w celach statystycznych.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne:

  Operatorem serwisu jest: Ezoterm sp. k., ul. Budowlana 6, 20-469 Lublin, woj. lubelskie, NIP 9462730370.

Zostaw nam swój numer,
a my oddzwonimy do Ciebie