Program czyste powietrze 2024. Zyskaj dotację na pompę ciepła.

lis 10, 2023

Program Czyste Powietrze, wprowadzony przez rząd, to kompleksowa inicjatywa, której głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Realizuje się to poprzez modernizację źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych. Program skupia się na wymianie przestarzałych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym, a także na termomodernizacji domów jednorodzinnych. Jego istotą jest nie tylko ochrona środowiska, lecz także generowanie finansowych oszczędności dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu energią. Dodatkowo, inicjatywa ta przyczynia się do zwiększenia wartości nieruchomości Polaków poprzez podniesienie standardów energetycznych ich domów.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dofinansowanie z programu czyste powietrze?

Zgodnie z regulaminem programu Czyste Powietrze, beneficjentami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami istniejących domów jednorodzinnych lub posiadające wydzielony lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym z odrębną księgą wieczystą, o rocznym dochodzie nie przekraczającym 100 tysięcy złotych. Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji dla istniejących budynków jest zastąpienie starego kotła na paliwo stałe nowym źródłem ciepła spełniającym kryteria programu.

Warto również zauważyć, że zgodnie z zasadami Czystego Powietrza, nowe źródła ciepła muszą spełniać określone warunki techniczne. Należy pamiętać, że w przypadku podłączenia budynku do sieci gazowej, nie udziela się dofinansowania na kotły opalane paliwami stałymi, a także wymienione źródło ciepła musi zostać całkowicie wyłączone z użytku.

Dla tych planujących wymianę systemu ocieplenia lub budowę nowego domu, istnieje możliwość skorzystania z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. Warto śledzić bieżące informacje, ponieważ warunki programu mogą ulegać zmianom, a obecnie planuje się, że program będzie trwał do 2029 roku.

Na co można dostać dofinansowanie z programu czyste powietrze 2024?

Nowa edycja inicjatywy „Czyste Powietrze” na rok 2024 kontynuuje obowiązujące zasady, utrzymując stabilność w przyznawaniu środków finansowych. Maksymalna kwota dotacji pozostaje na poziomie 135 tysięcy złotych, obejmując wsparcie dla działań związanych z termomodernizacją, mikroinstalacjami fotowoltaicznymi oraz wymianą kotła. Program w dalszym ciągu adresowany jest głównie do właścicieli domów jednorodzinnych, gdzie stosowane jest ogrzewanie oparte na paliwie stałym.

Możemy ubiegać się o dofinasowania na następujące modernizacje:

 • wymiana okien, drzwi i bram garażowych,
 • montaż wentylacji mechanicznej (rekuperacji),
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • nowa instalacja CO i CWU,
 • audyt energetyczny, dokumentacja projektowa i ekspertyzy,
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła,
 • wymiana kotła,
 • ocieplenie budynku (docieplenie stropodachu, ocieplenie elewacji, ocieplenie przegród budowlanych, izolacja piwnicy),
 • dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 • montaż ogrzewania elektrycznego w systemie z inteligentnym sterowaniem (folie grzewcze, maty grzewcze, grzejniki na podczerwień).

Jakie są progi dofinansowania w programie czyste powietrze?

W 2024 roku obowiązuje trójstopniowy podział dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, obejmujący podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom wsparcia finansowego. Dostępność poszczególnych poziomów zależy od dochodów wnioskodawcy.

Podstawowy poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze:

Dla wnioskodawców o rocznym dochodzie osobistym nie przekraczającym 135 000 zł (zgodnie z deklaracją podatkową PIT z poprzedniego roku, pomniejszonego o składki i podatek należny, z uwzględnieniem dochodów niepodlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Podwyższony poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze:

Dla wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (mieszkańców nieruchomości) nie przekracza 1894 zł, lub dla osób mieszkających samodzielnie, których średni dochód miesięczny nie przekracza 2651 zł.

Najwyższy poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze:

Dla wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (mieszkańców nieruchomości) nie przekracza 1050 zł, lub dla osób mieszkających samodzielnie, których średni dochód miesięczny nie przekracza 1526 zł. Dodatkowo przysługuje także wnioskodawcom z prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (przy czym zasiłek musi przysługiwać przez co najmniej 6 miesięcy z rzędu do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości objętej wnioskiem.

Ile wynoszą kwoty dofinansowania w programie czyste powietrze?

 1. Dofinansowanie podstawowe w Programie Czyste Powietrze
  Maksymalnie 66 000 zł jednocześnie na termomodernizację, mikroinstalację fotowoltaiczną oraz wymianę kotła na pompę ciepła, lub maksymalnie 56 000 zł przy jednoczesnej termomodernizacji, instalacji fotowoltaiki i wymianie źródła ciepła na inne niż pompa ciepła.
 2. Podwyższone dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze
  Maksymalnie 99 000 zł łącznie na termomodernizację, fotowoltaikę oraz wymianę kotła na pompę ciepła, lub maksymalnie 81 000 zł w przypadku wyboru mniej kosztownego urządzenia grzewczego zamiast pompy ciepła.
 3. Najwyższe dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze
  Maksymalnie 135 000 zł na dotacje obejmujące równoczesną termomodernizację, mikroinstalację fotowoltaiczną oraz wymianę kotła na pompę ciepła, lub maksymalnie 115 000 zł, jeśli zamiast pompy ciepła wybierzemy mniej kosztowne urządzenie grzewcze.
Zamów rozmowę

Zostaw nam swój numer,
a my oddzwonimy do Ciebie